Welkom

Bent u diegene die problemen van psychische, maar ook psychosomatische aard ervaart, dan bent u bij mij aan het goede adres. Huberts Zorgadvies biedt u een laagdrempelige vorm van psychotherapie. Hierbij staat de samenwerking tussen lichaam en geest centraal. U kunt in mijn praktijk terecht voor:

Individuele,- of Relatie therapie, Coaching- E.F.T,  Rouw ,- en Verliesverwerking, Nazorg.

Ieder mens kent periodes waarin het minder gaat en waarbij de nodige problemen ontstaan, die maken dat u zich beperkt of onbegrepen voelt en het idee hebt vast te zitten in het denkbeeldige moeras of patronen. Hierdoor kunt u belangrijke beslissingen uitblijven stellen en weet u niet 'hoe verder'. Dit kan leiden tot piekeren, angst, spanning of eenzaamheid, wat weer kan leiden tot lichamelijke klachten als slapeloosheid, depressie of een burnout. U kent zichzelf niet meer omdat u niet meer goed functioneert in het dagelijks leven. Dit is voor velen een reden om hulp te zoeken. 

Alvorens van start te gaan met de begeleiding is er eerst een intake. Dit is nodig om nader te kijken naar uw hulpvraag. Klachten zowel geestelijk/lichamelijk kunnen allerlei oorzaken hebben. Verder is het belangrijk dat u zich veilig voelt en het nodige vertrouwen heeft in mij als therapeut. Therapie is iets wat je niet alleen doet maar altijd samen. Veelal gaat het om een kortdurende begeleiding waarbij gelet op de hulpvraag ongeveer 6 tot 8 bijeenkomsten voor nodig zijn.

Therapie is een bewustwording naar een weg die leidt naar ons binnenste Zelf. Dit proces kan doorwerken als een helende reis. Gestalt is daarbij een effectieve hulpvorm. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van het gewaar zijn, zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten. De begeleiding is helend van karakter, waarbij de nadruk ligt op het emotionele aspect!

Klachten kunnen voortkomen uit gebeurtenissen die in uw leven speelden en nog altijd op de achtergrond  een rol spelen. Door hier nogmaals op een respectvolle manier en zonder enige vorm van oordeel naar te kijken kunt u het laten waar het hoort: in het verleden. Hierdoor krijgt u meer ruimte voor uw eigen, vaak nog niet bewuste, wensen en verlangens. Dit laatste kun u alsnog verkennen en uitvoeren?

Een consult wordt in principe in mijn praktijk gehouden. Als u het moeilijk vind om langs te komen, kan ik u thuis of op locatie bezoeken. Houd hierbij rekening met reiskosten! 

Ik hecht veel waarde aan uw privacy, meer informatie kunt u in de Algemene Voorwaarden vinden.

Hulpvraag?

Hulpvraag

Psycho sociale- en lichaamsgerichte therapie is geschikt voor een breed scala aan hulpvragen. Ik kan u helpen bij:

 • Vragen die gaan over uw identiteit zoals 'wie ben ik'?,
 • Angst,
 • Niet tegen kritiek kunnen,
 • Alle vormen van pesten, mishandeling of misbruik, 
 • Burn-out,
 • Concentratieproblemen,
 • Vermindert zelfvertrouwen,
 • Depressieve gedachten,
 • Hoofdpijn, 
 • Huiselijk geweld,
 • identiteitsproblemen,
 • Lichamelijke of geestelijke klachten,
 • Onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens,
 • Gevoel om te falen of om beoordeeld te worden,
 • Moeilijk vinden om grenzen aan te geven,
 • Slaapproblemen,
 • Spanning-, stress of onrust,
 • Eenzaamheid,
 • Veel piekeren,
 • Scheiding,
 • Problematiek binnen een nieuw te vormen gezin,
 • Overlijden dierbare,
 • overspannen,
 • Traumaverwerking,
 • Onbewust kinderloos zijn,
 • Omgaan met het ouder worden,
 • Seksualiteit,
 • Post traumatisch stress stoornis (PTSS),
 • Psychische klachten: na de aardbevingen , omdat je ervaart dat je veiligheid,- zekerheid in het gedrang is omdat je in een risicogebied woont,
 • Relatieproblemen (partner, binnen het gezin, familie, werk of collega's)
 • Een gevoel van onveiligheid ervaren bij de huidige wereldvrede,
 • Dwangmatig gedrag afleren zoals schoonmaken of het doen van aankopen,
 • Omgaan met hooggevoeligheid,
 • rouw,- verliesverwerken,
 • Werk gerelateerde problemen, burn-out, bij faillissement,inkomen,
 • Zelfdoding,
 • Zingevingsproblematiek.

Wilt u meer informatie over een van de onderwerpen dan kunt u altijd contact opnemen via telefoonnummer: 06 20851782

Wie ben ik?

Betsie Huberts, geboren en opgegroeid op het Groninger land. Mijn praktijk is gevestigd te Wagenborgen.
Ik eerste instantie deed ik de opleiding Sociale Arbeid ( S.O.S.A ) aan de Hogeschool Haarlem. Daarna had ik behoefte aan verdieping en dienden verschillende studies zich op als: Psychosociaal,-lichaams & ervaringsgericht therapeut, met de aantekening relatietherapie bij Academie Recresco in Tynaarlo.

Tijdens een symposium werd ik geïnspireerd door de theorie van Elisabeth Kübler-Ross en de wijze hoe zij aankeek tegen verlies door de dood. Zij werd beroemd om haar pionierswerk rondom stervensbegeleiding en de verschillende fasen. Zij droeg de overtuiging dat dood niet bestaat, in die zin dat de dood verder gaat aan het sterven van het fysieke lichaam. Zij hanteert de term 'overgang' waarmee zij bedoelt dat de Ziel van de mens opgenomen word in een alomvattende en volkomen onvoorwaarlijke liefde. Door mij te verdiepen in haar theorie en daarnaast bijscholingen te volgen sta ik nu in het verwijsbestand bij de LSR (Landelijke Stichting Verlies) 

4157 3Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging LVPW. Zij komt op voor beroepsbeoefenaren in het psychosociale werkveld. Voor mij is het uitgangspunt over het holistisch mensbeeld wat wordt gehanteerd belangrijk als therapeut. Door de nodige bijscholingen te volgen voldoe ik aan de eisen om bij te blijven op mijn vakgebied. Daarbij hoort tegenwoordig ook de psychosociale basiskennis bij. Deze heb ik gevolgd bij de BiVT. ( Bijscholing instituut voor Therapeuten)         

Als gestalttherapeut richt ik mij in de begeleiding op mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Het is een methode om te ervaren in het Hier en Nu. De aanpak is afhankelijk van de hulpvraag, effectief. In het leven kunnen periodes zijn waarin wij onze onzekerheid, angst of verdriet voelen en deze meer ervaren als beperkingen in het dagelijkse functioneren. Veel mensen zoeken om die reden hulp. 

De hechting met onze ouders is hierin van groot belang. Onze moeder is de eerste waar we kennis mee maken, uit haar zijn wij geboren. Zeker bij mensen met relatieproblematiek goed om bij stil te staan. Veelal wijzen we als het niet goed gaat in de richting van hun partner. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren kunnen we de onderlinge band van betrokken en verbondenheid misschien hervinden. Verbondenheid is voor veel relaties de basis van een goede band met hun partner.

In de jaren dat ik mijn praktijk heb ervaar ik dat niet iedereen zichzelf serieus neemt of uniek vind. Iedereen is belangrijk. Situaties die vanzelfsprekend lijken kunnen veranderen en ons onzeker maken. Bij iemand die zich kwetsbaar op durft te stellen kan altijd een nieuwe verbinding ontstaan tussen denken en voelen, tenminste als u er over durft te praten!

Persoonlijke ervaring:

Ieder verlies verdient een eigen persoonlijke aandacht of diepgang. Ik groeide op in een gezin waarin een zusje overleed, voor mijn geboorte. Alhoewel zij altijd 'aanwezig' is geweest en mijn ouders omtrent de tragische gebeurtenis open zijn geweest, had ik graag meer willen horen over de emoties van zowel mijn vader als moeder. Hebben zij elkaar kunnen troosten? Hebben zij samen afscheid van mijn zus kunnen nemen? Hebben zij haar nog vast kunnen houden? In mijn beleving eindigde hun gesprek veelal in altijd in "jij begrijpt mij niet".

Met de kennis van nu zeg ik dat er binnen ons gezin sprake was van pathologische rouw. We hebben het dan over een langdurig en aanhoudend rouwproces waarbij er sprake is van intens verdriet en diep schuldgevoel. Nadat ik zelf moeder was geworden werd het mij duidelijk dat ik niet altijd om wist te gaan met het begrip emoties rondom vreugde en blijdschap. Nadat ik een kindje heb zien geboren realiseerde ik mij voor het eerst dat ik ook kon huilen van geluk. Door mij dit te realiseren merkte ik dat mijn gedachten voortkomen uit het diepe verdriet wat mijn ouders hebben gehad. Ik heb hun verdriet ingekleurd en tot de 'mijne' gemaakt. Misschien maakt 'dit' juist wel het verschil in het contact bij mijn cliënten: als zij het hebben over hun situatie of onderwerpen als 'elkaar' niet (meer) begrijpen of aanvoelen en uit elkaar groeien'

Doordat cliënten mij vertellen hoe hun verdriet voelt leer ik ook meer over mijzelf en met name in het serieus nemen van mijzelf. Waar hebben wij het dan over? Onderwerpen als  'Eigenwaarde en zelfrespect ontwikkelen'. Dit gun ik iedereen, hoe ingrijpend en moeilijk een (verlies) situatie ook is.