Welkom

Huberts Zorgadvies biedt u een laagdrempelige vorm aan van psychotherapie. In de praktijk kunt u terecht voor therapie, coaching, gestalt, relatie therapie, E.F.T en verliesverwerking. In het leven kunnen er problemen ontstaan die u beperken in het functioneren van uw dagelijks leven. Het kan zijn dat u op zoek bent naar antwoorden op uw persoonlijke (levens)vragen. Dit is voor velen een  reden om hulp te zoeken. Mijn aanpak is afhankelijk van uw hulpvraag. Samen kunnen wij op zoek gaan naar de psychische, emotionele, maatschappelijke of relationele aspecten binnen uw leven, waardoor u zich nu misschien minder gelukkig voelt. Deze vorm van hulpverlening is een goede aanvulling op de reguliere gezondheidszorg, die complementair genoemd wordt.

Gestalt is een effectieve vorm van therapie voor mensen die psychische problemen ervaren met betrekking tot zichzelf en hun omgeving. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van awarenesse (het gewaar zijn), zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten. Gestalt is ook ontwikkeld voor iedereen die in zichzelf geïnteresseerd is en meer van zijn of haar leven wil maken.

Als ervarings,- en lichaamsgericht gestalt therapeut richt ik mij in de begeleiding op wat er bij u op de voorgrond staat, in de verbale en non verbale communicatie. Gestalt richt zich op het herstel van het contact met uzelf en uw omgeving. Het gaat erom dat u besef krijgt van datgene wat dergelijk contact in de weg staat. Een belangrijk onderdeel hierbij is het opsporen van onaffe zaken.We spreken hier over het 'HIER en NU' en hierbij gaat het om het herstel van uw authenticiteit of echtheid. Bij een holistische visie gaan wij er vanuit dat er een samenspel is tussen lichaam en geest. Een ideale situatie hierin is balans. Het kan zijn dat u dit door patronen uit het oog verloren bent? 

De begeleiding is helend van karakter, waarbij de nadruk ligt op het emotionele aspect! Voor mij is iedereen uniek en er is niemand anders zoals u? En zo is het ook met therapie, waarbij de één zich eerder realiseert waar de kern ligt van het probleem. Gaandeweg de begeleiding zult u merken hoe u omgaat met uzelf en uw omgeving, als het gaat om uw gedachten en gevoelens. Mijn ervaring hierin is dat er zo een bewustwording optreed als we het hebben over patronen, ten tijde van: verdriet, angst, stress, tegenslagen, pijn & verlangens. Uw klachten kunnen voortkomen uit gebeurtenissen die in uw leven speelden en er nog altijd zijn op die diepere lagen van uw bestaan. Door hier aandacht aan te besteden kunt u het misschien laten waar het hoort: in het verleden. Hierdoor komt er meer ruimte voor uw eigen, vaak nog niet bewuste, wensen en verlangens. Deze kunt u alsnog verkennen en uitvoeren?

Een consult wordt in principe in mijn praktijk gehouden. Als u het moeilijk vind om langs te komen, kan ik u thuis of op locatie bezoeken. Houd hierbij rekening met reiskosten! De eerste consulten zijn bedoelt om kennis met elkaar te maken en uw hulpvraag helder te krijgen. Een eerste vereiste om een traject aan te gaan is dat een vertrouwensband of 'klik' kan ontstaan tussen u als cliënt en mij als therapeut en dat het vertrouwd aanvoelt!

Ik hecht veel waarde aan uw privacy, meer informatie kunt u in de Algemene Voorwaarden vinden.

Hulpvraag?

Hulpvraag

Als psychosociaal therapeut werk ik met diverse therapievormen en valt alles wat u met mij bespreekt, onder de beroepscode of geheimhoudingsplicht. Ik bied u in mijn praktijk een veilig plek om uw problemen te bespreken en ermee aan de slag te gaan. Mijn hulp is daarbij geschikt voor een groot aantal soorten hulpvragen. De lijst zoals u hieronder ziet is natuurlijk niet volledig. Het kan u wel een indicatie geven van veel voorkomende klachten, waarvoor u kunt komen? Mocht u klacht of probleem niet in de lijst staan wil niet zeggen dat ik u geen hulp kan bieden. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met telefoonnummer  06-20851782

 • Angst,
 • Alle vormen van pesten, verwaarlozing, mishandeling of misbruik,
 • Burn-out,
 • Hoofdpijn, 
 • identiteitsproblemen,
 • Depressieve gedachten,
 • Onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens,
 • Gevoel van faal of beoordelings angst of kritiek,
 • Moeilijk vinden om grenzen aan te geven,
 • Slaapproblemen,
 • Spanning-, stress of onrust,
 • Eenzaamheid,
 • Veel piekeren,
 • Concentratieproblemen,
 • Scheiding,
 • Problematiek binnen een nieuw te vormen gezin,
 • Overlijden dierbare,
 • Traumaverwerking,
 • Onbewust kinderloos zijn,
 • Seksualiteit,
 • PTSS,
 • Psychische klachten: na de aardbevingen of brand,
 • Relatieproblemen (partner, binnen het gezin, familie, werk of collega's)
 • Een gevoel van onveiligheid ervaren bij de huidige wereldvrede,
 • Dwangmatig gedrag afleren zoals schoonmaken of het doen van aankopen,
 • Omgaan met hooggevoeligheid,
 • Werk gerelateerde problemen, burn-out, bij faillissement,
 • Omgaan met het ouder worden,
 • Zingevingsproblematiek.

Wie ben ik?

Betsie Huberts, geboren en opgegroeid op het Groninger land. In 2002 gestart met een zelfstandige praktijk in Wagenborgen. Studeerde af aan de Hogeschool Haarlem, opleiding Sociale Arbeid (S.O.S.A.) en daarna volgden vanuit mijn behoefte aan verdieping verschillende studies zich op.

4157 3

De opleiding tot ‘Psychosociaal en ervaringsgericht Therapeut’ met de aantekening relatietherapie volgde ik bij Academie Recresco in Tynaarlo. Mijn opleidingen gericht op rouw en verliesbegeleiding worden erkend door de Landelijke Stichting Verlies. U treft mij dan ook aan in hun verwijsbestand. De psychosociale basiskennis heb ik gevolgd bij de BiVT.               

Als therapeut sta ik geregistreerd bij de beroepsvereniging LVPW (landelijke vereniging voor Psychosociaal werkenden) Ik volg met regelmaat bijscholingen om te voldoen aan de eisen die gesteld worden aan mij als therapeut en om bij te blijven op mijn vakgebied.

Als psychosociaal en ervaringsgericht gestalttherapeut kan ik u helpen. Het is een methode om te ervaren in het Hier en Nu. De aanpak is afhankelijk van uw hulpvraag. U als uniek persoon met al uw eigenschappen en drijfveren staat hierin centraal. In het leven kunnen problemen ontstaan die u beperken in het functioneren. Veel mensen zoeken om die reden hulp. Situaties kunnen een oorsprong hebben in het verleden: namelijk in onze vroegste jeugd en opvoeding waarbij wij ons altijd hebben aangepast. De hechting met onze opvoeders is hierin van groot belang. Zeker bij mensen met relatieproblematiek kan dit belangrijk zijn om te weten, veelal wijzen we -als het niet goed gaat in onze relatie - naar onze partner. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren kunnen we de onderlinge betrokken en verbondenheid hervinden. Verbondenheid is de basis van een goede relatie met onze partner.

In de jaren dat ik mijn praktijk heb ervaar ik dat niet iedereen zichzelf serieus neemt of uniek vind. Iedereen is belangrijk. Situaties die vanzelfsprekend lijken kunnen veranderen en ons onzeker maken. Bij iemand die zich kwetsbaar op durft te stellen kan altijd een nieuwe verbinding ontstaan tussen denken en voelen, tenminste als u er over durft te praten!

Persoonlijke ervaring:

Ik kan mijn cliënten een luisterend oor bieden in moeilijke situaties. Ieder verlies verdient een eigen persoonlijke aandacht of diepgang.

Ik groeide op in een gezin waar, een zusje overleed, op tragische wijze. Ik draag haar naam en had graag meer over haar en de situatie willen horen, als het gaat om de emoties die zowel mijn vader als moeder hadden. Het onderwerp lag gevoelig en praten over haar was moeilijk. Ik begreep hier als kind dan ook niets van. Met de kennis van nu kan ik zeggen dat er sprake was van pathologische rouw. Toen ik zelf moeder was geworden wist ik niet altijd om te gaan met begrip emoties rondom vreugde en blijdschap. Nadat ik getuige was van een geboorte kon ik het huilen van geluk geen plaats geven. Ik wist niet anders dan dat er gehuild werd bij of om verdrietige gebeurtenissen. Ik weet nu dat deze gedachte voortkomen uit het verdriet wat mijn ouders hadden toen. 

En misschien maakt 'dat' het verschil dat ik bij mijn cliënten, op de diepere lagen van hun bestaan ook goed kan voorstellen als zij het hebben over situaties of onderwerpen als 'elkaar' niet (meer) begrijpen of aanvoelen'

Doordat cliënten mij vertellen hoe hun verdriet voelt heb ik ook meer geleerd over mijzelf en metname in het serieus nemen van mijzelf. Waar hebben wij het dan over? Onderwerpen als  'Eigenwaarde en zelfrespect ontwikkelen'. Dit gun ik iedereen, hoe ingrijpend en moeilijk een situatie ook is.