Welkom

In mijn praktijk wordt een laagdrempelige vorm van psychosociale therapie geboden aan (jong) volwassenen alsmede kinderen. Iedereen krijgt de hulpverlening die bij hun past en die gericht is op het herstel van de natuurlijke balans. Samen kunnen wij een afspraak maken voor een individueel of relatieconsult. Ook voor het verwerken van een overlijden, scheiding van ouders, incest/seksuele of ongewenste intimiteit, huiselijk geweld, pestverleden en al het andere wat bij u diepe sporen achterlaat maak ik tijd vrij. Laat mij u helpen om het een plekje te geven.              

Ook voor het afhandelen van administratieve zaken of vraagstukken die u tegen komt na een overlijden help ik u graag. Zo denken velen dat zij ingeval van een erfenis, met schulden, niets hoeven te doen en dat veel automatisch geregeld wordt! Onze wetgever denkt hier trouwens anders over, houd daar wel rekening mee! 

Als psychosociaal en ervaringsgericht gestalttherapeut richt ik mij in de begeleiding op wat er op de voorgrond staat, in de verbale en non verbale communicatie. We noemen dit het 'HIER en NU'. Hierbij gaat het om het herstel van uw authenticiteit of echtheid. Counseling en therapie zijn een manier om problemen aan te pakken. Het kan zijn dat u deze door patronen uit het oog verloren bent. De begeleiding die ik aanbied is helend van karakter, waarbij de nadruk ligt op het emotionele aspect! Iedereen is uniek en er is geen ander zoals u? Zo is het ook met therapie waarbij de één zich eerder bewust is van waar de kern ligt van het probleem. Gaandeweg de begeleiding zult u merken hoe u omgaat met uzelf en uw omgeving, aangaande uw gedachten en gevoelens. Mijn ervaring hierin is dat er zo een bewustwording optreed aangaande patronen, ten tijde van: verdriet, angst, stress, tegenslagen, pijn & verlangens. Uw klachten kunnen voortkomen uit gebeurtenissen die in uw leven speelden en er nog altijd zijn op een diepere laag van uw bestaan. Door hier aandacht aan te besteden kunt u het misschien laten waar het hoort: in het verleden. Hierdoor komt er meer ruimte voor uw eigen, vaak nog niet bewuste, wensen en verlangens. Deze kunt u alsnog verkennen en uitvoeren?

Een verwerken van een verlies kost en vergt veel tijd en aandacht. Misschien zijn er daardoor wel meer echtscheidingen. Omdat wij te snel willen en niet willen investeren in het gevoel voor de ander? Dit veroorzaakt voor de meeste een pijn die we ons nog herinneren vanuit onze vroegste jeugd en toeschrijven aan een van onze ouders die ons niet of onvoldoende aandacht gaf. Dit gevoel kan onbewust tot op de dag van vandaag nog pijn veroorzaken omdat wij dit nog altijd niet hebben verwerkt. Ik ben van mening dat wij meer stil kunnen staan bij de impact die een gevoelig verlies met zich meebrengt. Dit merk ik op professioneel gebied maar ook in mijn persoonlijk leven. Iedereen krijgt immers vroeg of laat te maken met een pijnlijke gebeurtenis. Hier zouden wij nog meer in openheid met elkaar over kunnen praten zodat wij minder eenzaamheid, trauma's, stress, burn-outs  of lichamelijke klachten ervaren.

Een persoonlijke ervaring:

Velen vinden mijn werk zwaar of moeilijk. Ik zie dit anders. Volgens mij verdient ieder verlies een eigen persoonlijke aandacht of diepgang. Ik groeide op met de kennis dat in ons gezin een zusje overleed, 3 jaar voor mijn geboorte. Dit gebeurde op tragische wijze. Over haar is weinig gesproken omdat haar overlijden een groot verlies was voor mijn ouders. Ik heb dit zelf, ondanks dat ik haar niet heb gekend, ervaren als een persoonlijk verlies. In ons gezin was dan ook sprake van chronische rouw, iets wat altijd aanwezig is geweest. Zelfs nadat ik zelf moeder werd en niet altijd om wist te gaan met boosheid of blijdschap. Het speelde zelf tot aan de dag dat mijn moeder overleed en mogelijk daarna met een demente vader. Het grote verlies van mijn ouders, heb ik als kind nooit begrepen. Ik heb wel altijd gevoeld. En misschien juist daarom dat ik mijn cliënten op de diepere lagen van hun bestaan zo goed aanvoel als zij in welke omstandigheid dan ook elkaar niet (meer)  begrijpen of aanvoelen als ik hoor dat zij een gevoel ervaren van afwijzing of niet gehoord worden.  Doordat cliënten mij vertellen hoe hun verdriet voelt heb ik geleerd mijzelf meer serieus te nemen. Dit gun ik iedereen, hoe ingrijpend en pijnlijk het verdriet ook is.

Een consult wordt in principe in mijn praktijk te Wagenborgen gehouden. Als u het moeilijk vind om langs te komen, kan ik u thuis of op locatie bezoeken. Houd hierbij wel rekening met reiskosten!  De eerste consulten zijn bedoelt om kennis met elkaar te maken  en uw hulpvraag helder te krijgen. Een eerste vereiste om een traject aan te gaan is dat het 'klikt 'tussen ons en dat het  veilig en vertrouwd aanvoelt!

 

Voor wie?

Hulpvraag

Psychosociale- en lichaamsgerichte therapie is geschikt voor een breed scala aan hulpvragen. Begeleiding kan helpen bij:

 • Onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens,
 • Een gevoel van (faal of beoordelings) angst, psychische hulp na de aardbevingen,
 • Veel piekeren,
 • Depressieve gevoelens, 
 • Eenzaamheid,
 • Spanning-,onrust- en stressklachten,
 • Concentratieproblemen,
 • Moeilijk vinden om grenzen aan te geven,
 • Rouw,- verliesverwerking,
 • Slaapproblemen,
 • Burnout,
 • Identiteitsproblemen,
 • Onbewust kinderloos zijn,
 • Alle vormen van pesten, verwaarlozing, mishandeling of misbruik,
 • Omgaan met hooggevoeligheid,
 • Relatieproblemen (partner, binnen het gezin, familie, werk of collega's)
 • Problematiek binnen een nieuw te vormen gezin,
 • Een gevoel van onveiligheid ervaren bij de huidige wereldvrede,
 • Dwangmatig gedrag afleren zoals schoonmaken of liegen,
 • Traumaverwerking en angstklachten,
 • Werk gerelateerde problemen, burn-out, bij faillissement,
 • Omgaan met het ouder worden,
 • Zingevingsproblematiek.

Wie ben ik?

Betsie Huberts, geboren in Leegkerk en opgegroeid te Euvelgunne en Engelbert. Dit behoort tot het gebied  wat nu 'Groot Groningen' genoemd wordt. 

In 2002 ben ik gestart met een zelfstandige praktijk in Wagenborgen. Hiervoor studeerde ik af aan de Hogeschool Haarlem Opleiding tot Sociale Arbeid ( S.O.S.A.) in de ‘Sociaal Dienstverlening’ en daarna volgden vanuit mijn behoefte aan verdieping verschillende studies zich op.

4157 3

Ik heb mijn opleiding tot ‘Psychosociaal en ervaringsgericht Therapeut’ met een aantekening tot relatietherapie gevolgd bij Academie Recresco in Tynaarlo. Mijn opleidingen gericht op rouw en verliesbegeleiding zijn belangrijk om te worden erkend door de Landelijke Stichting Verlies. U treft mij dan ook aan in dit verwijsbestand. De psychosociale basiskennis heb ik gevolgd bij de BiVT.               

Als therapeut volg ik veel bijscholingen en voor mij zijn dat onder meer Emotional Freedom Techniueqs en Neuro Linquistisch Programeren, op niveau van Master Practioner.  Emotional Focused Therapie, dit is een methode bij relatie problematiek.

Als psychosociaal en ervarings therapeut kan ik u helpen. Gestalt is een methode om te ervaren in het Hier en Nu. Veel van de dingen waar wij nu tegen aanlopen hebben hun oorsprong in ons verleden: in de opvoeding en in onze vroegste jeugd. Dat noemen we een gezonde of een angstige hechting maar ook wel een vermijdende hechting. Zeker bij mensen met relatieproblematiek kan dit belangrijk zijn om te weten, veelal wijzen we -als het niet goed gaat in onze relatie - naar onze partner. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren kunnen we de onderlinge betrokken en verbondenheid hervinden. Verbondenheid is de basis van een goede relatie met uw partner

In de jaren dat ik mijn praktijk heb ervaar ik bij mensen dat deze zich om wat voor reden terug kunnen trekken omdat zij het gevoel hebben dat zij er niet toe doen of zichzelf niet belangrijk vinden. Geloof me lieve lezers iedereen heeft aandacht en liefde nodig. Iedereen is belangrijk en uniek. Zaken die normaal waren kunnen zijn verandert, niets lijkt misschien het zelfde. Bij velen ontstaat een nieuwe verbinding tussen denken en voelen, als u zich kwetsbaar op durft te stellen en er over durft te praten!