Welkom

Bent u diegene die problemen van psychische, maar ook psychosomatische aard ervaart, dan bent u bij mij aan het goede adres. Huberts Zorgadvies biedt u een laagdrempelige vorm van psychotherapie. Hierbij staat de samenwerking tussen lichaam en geest centraal. U kunt in mijn praktijk terecht voor:

Individuele,- of Relatie therapie, Coaching- E.F.T,  Rouw,- &  Verliesverwerking, Systemische werk, familieopstellingen, Magneetmassage, Nazorg.


Ieder mens kent periodes waarin het minder goed gaat en waarbij de nodige problemen ontstaan, die maken dat u zich beperkt of onbegrepen voelt en het idee hebt vast te zitten in het denkbeeldige moeras of patronen. Hierdoor kunt u belangrijke beslissingen uitblijven stellen en weet u niet 'hoe verder'. Dit kan onder meer leiden tot spanning, piekeren, angst, vermoeidheid, frustratie, verdriet en eenzaamheid. Dit kan weer leiden verminderde weerstand en uiteindelijk een diversiteit aan lichamelijke klachten als slapeloosheid, depressiviteit of een Burn-out. U (her)kent zichzelf niet meer omdat u niet meer goed functioneert in het dagelijks leven. Dit is voor velen een reden om hulp te zoeken. 

Alvorens van start te gaan met de begeleiding is er eerst een intake. Dit is nodig om nader te kijken naar uw hulpvraag. Klachten van zowel geestelijk/lichamelijk kunnen allerlei oorzaken hebben. Verder is het ook belangrijk dat u zich veilig voelt in mijn praktijk en het nodige vertrouwen heeft in mij als therapeut. Therapie is iets wat je niet alleen doet maar altijd samen. Veelal gaat het om een kortdurende begeleiding waarbij gelet op de hulpvraag ongeveer 6 tot 8 bijeenkomsten voor nodig zijn.

Therapie is een bewustwording naar een weg die leidt naar ons binnenste Zelf. Gestalt is daarbij een effectieve hulpvorm. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van het gewaar zijn, zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten. De begeleiding is helend van karakter, waarbij de nadruk ligt op het emotionele aspect!

Klachten kunnen voortkomen uit gebeurtenissen die in uw leven speelden en nog altijd op de achtergrond een rol spelen. Door hier nogmaals op een respectvolle manier en zonder enige vorm van oordeel naar te kijken kunt u het laten waar het hoort: in het verleden. Hierdoor krijgt u meer ruimte voor uw eigen, vaak nog niet bewuste, wensen en verlangens. Dit laatste kun u alsnog verkennen en uitvoeren?

Een consult wordt in principe in mijn praktijk gehouden. Als u het moeilijk vind om langs te komen, kan ik u thuis of op locatie bezoeken. Houd hierbij rekening met reiskosten! 

Ik hecht veel waarde aan uw privacy, meer informatie kunt u in de Algemene Voorwaarden vinden.

Hulpvraag?

Hulpvraag

Psycho sociale- en lichaamsgerichte therapie is geschikt voor een breed scala aan hulpvragen. Ik kan u helpen bij:

 • Vragen die gaan over uw identiteit zoals 'wie ben ik'?,
 • Alle vormen van pesten, mishandeling of misbruik,
 • Aardbeving(en) alles wat hier mee te maken heeft zowel psychisch als lichamelijk,
 • Angst,
 • Burn-out,
 • Concentratieproblemen,
 • Vermindert zelfvertrouwen,
 • Depressieve gedachten,
 • Eenzaamheid,
 • Hoofdpijn, 
 • Huiselijk geweld,
 • identiteitsproblemen,
 • Lichamelijke of geestelijke klachten,
 • Onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens,
 • Gevoel om te falen of om beoordeeld te worden,
 • Moeilijk vinden om grenzen aan te geven,
 • Niet tegen kritiek kunnen,
 • Slaapproblemen,
 • Spanning-, stress of onrust,
 • Veel piekeren,
 • Scheiding,
 • Problematiek binnen een nieuw te vormen gezin,
 • Overlijden dierbare,
 • overspannen,
 • onzeker(heid),
 • Straat of pleinvrees,
 • Traumaverwerking,
 • Onbewust kinderloos zijn,
 • Omgaan met het ouder worden,
 • Seksualiteit,
 • Post traumatisch stress stoornis (PTSS),
 • klachten na de aardbevingen , beschaamd vertrouwen, niet uitkomen beloften: onveiligheid,- zekerheid in het gedrang is omdat je in een risicogebied woont,
 • klimaatverandering, het gevoel hebben niet genoeg te kunnen doen,
 • Relatieproblemen (partner, binnen het gezin, familie, werk of collega's)
 • Een gevoel van onveiligheid ervaren bij de huidige wereldvrede,
 • Dwangmatig gedrag afleren zoals schoonmaken of het doen van aankopen,
 • Omgaan met hooggevoeligheid,
 • Rouw,- en verliesverwerking,
 • Werk gerelateerde problemen, burn-out, bij faillissement, inkomen,
 • Zelfdoding,
 • Zingevingsproblematiek.

Voor meer informatie over een van de onderwerpen kunt u altijd contact opnemen via telefoonnummer: 06 20851782

Wie ben ik?

Betsie Huberts, geboren en opgegroeid op het Groninger land. Mijn praktijk is gevestigd te Wagenborgen in de gemeente Delfzijl.
In eerste instantie heb ik de opleiding Sociale Arbeid ( S.O.S.A ) genoten, aan de Hogeschool Haarlem. Daarna had ik behoefte aan verdieping en dienden verschillende studies zich aan als: Psychosociaal,- lichaams,- & ervaringsgericht therapeut, met de aantekening relatietherapie bij Academie Recresco in Tynaarlo en een bijscholing bij Wielwerk in Culemborg. 

Tijdens een symposium van de Dr. Elisabeth Kübler-Ross stichting werd ik geïnspireerd door haar werkwijze en hoe zij aankeek tegen verlies, door de dood. Elisabeth (1936-2004) werd beroemd om haar pionierswerk rondom stervensbegeleiding en de verschillende fasen die mensen ervaren zowel voor als na de dood. Zij leerde de wereld echter ook dat doodgaan in de eerste plaats over het leven gaat en dat het ieders taak is om onvoorwaarlijk te leren lief hebben. En vroegere onverwerkte ervaringen op te ruimen. Zij droeg de overtuiging dat dood niet bestaat, in die zin dat de dood verder gaat aan het sterven van het fysieke lichaam. Zij hanteerde de term 'overgang' waarmee zij bedoelde dat de Ziel van de mens opgenomen word in een alomvattende en volkomen onvoorwaarlijke liefde. Door mij te verdiepen in haar theorie en bijscholingen te volgen kunt u mijn naam vinden in het verwijsbestand van de L.S.R. (Landelijke Stichting Verlies)

Betsie 21 juni 2 Als Gestalt-therapeut richt ik mij in de begeleiding op mensen die het gevoel hebben vast te zitten of steeds weer tegen de zelfde problemen of dezelfde reacties aan te lopen. Gestalt laat je direct ervaren wie je bent en helpt je realiseren wat je nodig hebt. Wat mij in deze vorm van therapie zo aanspreekt is dat iedereen leert verantwoordelijkheid te nemen voor wat je denkt,en te leven met wie je werkelijk bent. Om zo in contact te zijn met jezelf en je omgeving is de basis voor vrijheid en groei.
Gestalt nodigt je uit te leven wie je bent door verantwoordelijkheid te nemen voor wat je denkt, voelt en ervaart. Dit heeft mij en veel van mijn clienten bevrijding, groei en ontwikkeling gegeven. Het is een methode om te ervaren in het Hier en Nu. In het leven kunnen periodes zijn waarin we onzekerheid, angst, pijn, spanning of verdriet tegenkomen en dit ervaren als een beperking in het dagelijkse functioneren. Veel mensen zoeken om die reden hulp. 

De hechting met onze ouders is van groot belang, in ons leven. Een moeder is de eerste waar we kennis mee maken, uit haar zijn wij geboren. Zeker bij mensen met relatieproblematiek goed om bij stil te staan. Veelal wijzen we, als het niet goed gaat, in de richting van onze partner. Door u zich te realiseren dat we door open en eerlijk met elkaar te communiceren we de onderlinge band van betrokken en verbondenheid  kunnen hervinden. Verbondenheid is in veel relaties de basis van een goede band met de partner.

In de jaren dat ik mijn praktijk heb ervaar ik dat niet iedereen zichzelf serieus neemt of uniek vind. Iedereen is belangrijk. Situaties die vanzelfsprekend lijken kunnen veranderen en ons onzeker maken. Bij iemand die zich kwetsbaar op durft te stellen kan altijd een nieuwe verbinding ontstaan tussen denken en voelen, tenminste als wij er over durft te praten!

Persoonlijke ervaring:

Ieder verlies verdient een eigen persoonlijke aandacht of diepgang. Ik groeide op in een gezin waarin een zus van 4 jaar is overleden. Alhoewel mijn ouders over deze gebeurtenis zijn blijven praten heeft het een enorme stempel gezet op ons gezin. Ik had graag meer willen horen over de emoties van mijn ouders. In mijn geheugen hoor ik ze nog zeggen "jij begrijpt mij niet".

Met de kennis als therapeut, zeg ik dat er binnen ons gezin sprake was van pathologische rouw. We hebben het dan over een langdurig en aanhoudend rouwproces (DSM5) waarbij er sprake is van intens verdriet en diep schuldgevoel. Nadat ik zelf moeder ben geworden, werd het mij duidelijk dat ik niet altijd om wist te gaan met het begrip emoties rondom blijdschap. Na afloop van een geboorte waar ik bij aanwezig was, realiseerde ik mij voor het eerst dat ook ik kan huilen van geluk en door deze mooie ervaring voelde ik dat mijn gedachten voortkomen uit het diepe verdriet wat mijn ouders hebben gehad. Ik heb hun verdriet ingekleurd en tot de 'mijne' gemaakt.


Systemisch werk/ familieopstellingen

Ik zie in mijn praktijk vergelijkbare situaties voorbij komen. En ik weet ook professioneel dat de problemen zoals cliënten dit ervaren niet van mij zijn. Dat 'kinderen' van ouders bij een verlies in welke vorm dan ook systemische gezien een andere plaats of rol innemen in hun systeem van herkomst. Ook zij proberen iets te vullen of goed te maken, zoals ik dit jaren heb gedaan. En in mijn situatie bedacht ik dat met mijn komst mijn ouders minder verdriet zouden ervaren. 

Tijdens een bijscholing systemisch werk/familieopstellingen heb ik de plaats als 3e kind eindelijk kunnen innemen. Ik zag hier dat ik een rol als vervanger van iemand die al jaren dood is had gekregen, omdat ik misschien wel het verdriet kon wegnemen. Ik werd jarenlang bestempeld als 'vervangkind'. Zoiets kan niet binnen een systeem. Iedereen heeft een eigen plaats te vervullen. Die zus is DOOD en ik leef nu! Misschien maakt deze ervaring juist NU wel het verschil in het contact bij mijn cliënten: als zij het hebben over hun situatie of onderwerpen als 'elkaar' niet (meer) begrijpen of aanvoelen en uit elkaar groeien'

Doordat cliënten mij vertellen hoe hun verdriet voelt leer ik steeds meer over mijzelf. Waar hebben wij het dan over? Onderwerpen als  'Eigenwaarde, zelfrespect, groei en ontwikkelen'. Dit gun ik iedereen, hoe ingrijpend en moeilijk een (verlies) situatie ook is.

 

Wat kan ik u meer vertellen over gezondheid


Gezondheid en geluk een kwestie van energie?

Gezondheid, energie, vitaliteit en kracht zijn nauw met elkaar verbonden. Geluk en welzijn sluiten zich daar graag bij aan. Om de energiebalans van jouw lichaam te verbeteren kan ik op velerlei manieren helpen.

Een gezonde levensstijl hoe bereik je dit?
Je krijgt het niet cadeau, door er volledig voor te gaan bereik je gezonde levensstijl. Er bestaat geen wonderpil, om moeiteloos geestelijk en lichamelijk gezond te worden.         

Wat kun je zelf doen?
Spanning en stress voorkomen,
Positief denken,
Genieten van leuke dingen,
Bewuster en gezonder eten

Ik help je daar graag bij.          

 

achtergrond foto eigen beheer: bloessem van een aardbeiplant

 

 

 

Fair's, markten en braderiën

Als zelfstandig distributeur van Energetix laat ik u graag de positieve werking van de magneetsieraden zien.

Energetix sieraden verkoop ik vanuit huis, op markten en braderieën of bij u thuis op een gezellige avond met familie, vrienden of collega's.
Hier kunt u gewenst een magneetsieraad uitproberen of aanschaffen.

Onderstaand leest u waar en op welke markt/braderie u mij zoal kunt aantreffen:


25 augustus  Vledder, zomermarkt in het centrum,                       11-17.00 uur
26 augustus  Diever, zomermarkt in het centrum                         13-17.00 uur