Welkom

Bent u diegene die problemen ervaart, lichamelijk dan wel psychisch dan bent u bij mij aan het goede adres. Huberts Zorgadvies biedt u een laagdrempelige vorm aan van psychotherapie. Hierbij staat een holistische visie en samenwerking tussen de diverse elementen centraal. U kunt in mijn praktijk terecht voor:

      Individuele,- relatie,- gestalt therapie,- coaching,- E.F.T  en verliesverwerking

 

In een leven kunnen de nodige hobbels en problemen ontstaan, die er toe kunnen leiden dat wij ons beperkt voelen in wie u wij zijn en hoe u wij functioneren in het dagelijks leven. Dit is voor velen dan ook een reden om hulp te zoeken. 

Samen kunnen wij dan ook op zoek gaan naar oplossingen die gericht zijn op datgene wat u werkelijk wilt. Therapie is namelijk een weg om in contact te komen met de BRON van wie UZELF bent, als mens. Dit proces werkt voor velen als een helende reis. Gestalt is daarbij een effectieve vorm van therapie. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van awarenesse (het gewaar zijn), zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en laten. De begeleiding is helend van karakter, waarbij de nadruk ligt op het emotionele aspect!

Klachten kunnen voortkomen uit gebeurtenissen die in uw leven speelden en er nog altijd zijn op die diepere lagen van uw bestaan. Door hier nogmaals op een respectvolle manier aandacht aan te besteden kunt u het laten waar het hoort: in het verleden. Hierdoor komt er meer ruimte voor uw eigen, vaak nog niet bewuste, wensen en verlangens. Dit laatste kun u alsnog verkennen en uitvoeren?

Een consult wordt in principe in mijn praktijk gehouden. Als u het moeilijk vind om langs te komen, kan ik u thuis of op locatie bezoeken. Houd hierbij rekening met reiskosten! De eerste consulten zijn bedoelt om kennis met elkaar te maken en uw hulpvraag helder te krijgen. Een eerste vereiste om een traject aan te gaan is dat er een vertrouwensband of 'klik' kan ontstaan tussen u als cliënt en mij als therapeut en dat het vertrouwd aanvoelt!

Ik hecht veel waarde aan uw privacy, meer informatie kunt u in de Algemene Voorwaarden vinden.

Hulpvraag?

Hulpvraag

Psycho sociale- en lichaamsgerichte therapie is geschikt voor een breed scala aan hulpvragen. Ik kan u helpen bij:

 • Angst,
 • Alle vormen van pesten, verwaarlozing, mishandeling of misbruik,
 • Burn-out,
 • Concentratieproblemen,
 • Depressieve gedachten,
 • Hoofdpijn, 
 • identiteitsproblemen,
 • Onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens,
 • Gevoel van faal of beoordelings angst of kritiek,
 • Moeilijk vinden om grenzen aan te geven,
 • Slaapproblemen,
 • Spanning-, stress of onrust,
 • Eenzaamheid,
 • Veel piekeren,
 • Scheiding,
 • Problematiek binnen een nieuw te vormen gezin,
 • Overlijden dierbare,
 • Traumaverwerking,
 • Onbewust kinderloos zijn,
 • Omgaan met het ouder worden,
 • Seksualiteit,
 • PTSS,
 • Psychische klachten: na de aardbevingen of brand,
 • Relatieproblemen (partner, binnen het gezin, familie, werk of collega's)
 • Een gevoel van onveiligheid ervaren bij de huidige wereldvrede,
 • Dwangmatig gedrag afleren zoals schoonmaken of het doen van aankopen,
 • Omgaan met hooggevoeligheid,
 • Verliesverwerken,
 • Werk gerelateerde problemen, burn-out, bij faillissement,
 • Zingevingsproblematiek.

Wilt u meer informatie over een van de onderwerpen dan kunt u altijd contact opnemen via telefoonnummer: 06 20851782

Wie ben ik?

Betsie Huberts, geboren en opgegroeid op het Groninger land. Mijn zelfstandige praktijk  is gevestigd in Wagenborgen. Ik studeerde af aan de Hogeschool Haarlem, opleiding Sociale Arbeid (S.O.S.A.) en daarna volgden vanuit mijn behoefte aan verdieping verschillende studies zich op:

4157 3

‘Psychosociaal en ervaringsgericht Therapeut’ met de aantekening relatietherapie: Academie Recresco in Tynaarlo.          Mijn opleidingen gericht op rouw en verliesbegeleiding worden erkend door de Landelijke Stichting Verlies. U treft mij dan ook aan in hun verwijsbestand. De psychosociale basiskennis heb ik gevolgd bij de BiVT.               

Beroepsvereniging:

Ik sta geregistreerd bij de  LVPW (landelijke vereniging voor Psychosociaal werkenden) en voldoe aan de eisen, door op jaarbasis de nodige bijscholingen te volgen om bij te blijven op mijn vakgebied.

Als psychosociaal en ervaringsgericht gestalttherapeut richt ik mij in de begeleiding op wat er bij u op de voorgrond staat, in de verbale en non verbale communicatie. Het is een methode om te ervaren in het Hier en Nu. De aanpak is afhankelijk van uw hulpvraag. U als uniek persoon met al uw eigenschappen en drijfveren staat hierin centraal. In het leven kunnen problemen ontstaan die u beperken in uw functioneren. Veel mensen zoeken om die reden hulp. Situaties kunnen een oorsprong hebben in het verleden: namelijk in onze vroegste jeugd en opvoeding waarbij wij ons altijd hebben aangepast. De hechting met onze opvoeders is hierin van groot belang. Zeker bij mensen met relatieproblematiek kan dit belangrijk zijn om te weten, veelal wijzen we -als het niet goed gaat in onze relatie - naar onze partner. Door open en eerlijk met elkaar te communiceren kunnen we de onderlinge betrokken en verbondenheid hervinden. Verbondenheid is de basis van een goede relatie met onze partner.

In de jaren dat ik mijn praktijk heb ervaar ik dat niet iedereen zichzelf serieus neemt of uniek vind.w Iedereen is belangrijk. Situaties die vanzelfsprekend lijken kunnen veranderen en ons onzeker maken. Bij iemand die zich kwetsbaar op durft te stellen kan altijd een nieuwe verbinding ontstaan tussen denken en voelen, tenminste als u er over durft te praten!

Persoonlijke ervaring:

Ieder verlies verdient een eigen persoonlijke aandacht of diepgang. Ik groeide op in een gezin waarin een zusje overleed, voor mijn geboorte. Ik draag haar naam en had graag meer over haar en de situatie willen weten, als het gaat om de emoties van zowel mijn vader als moeder. Het onderwerp lag gevoelig en het er samen over hebben eindigde in "elkaar niet begrijpen". Ik begreep hier als kind dan ook niets van. Met de kennis van nu zeg ik dat er sprake was van pathologische rouw binnen ons gezin, waarbij we het hebben over langdurig en aanhoud rouwproces waarbij er sprake is van intens verdriet en diep schuldgevoel. Nadat ik zelf moeder was geworden wist ik niet altijd om te gaan met begrip emoties rondom vreugde en blijdschap. Toen ik getuige was van een geboorte kon ik het huilen van geluk geen plaats geven. Ik wist niet anders dan dat er gehuild werd bij of om verdrietige gebeurtenissen. Nu weet ik ook dat wij kunnen huilen om mooie en intense situaties en dat mijn gedachten voortkomen uit het verdriet wat mijn ouders destijds hadden. Ik heb hun verdriet ingekleurd en de 'mijne' gemaakt. Door dit te laten bij wie het hoort kan ik meer laten bij mijn ouders. En misschien maakt 'dat' het verschil dat ik bij mijn cliënten, op de diepere lagen van hun bestaan ook goed kan voorstellen als zij het hebben over situaties of onderwerpen als 'elkaar' niet (meer) begrijpen of aanvoelen'

Doordat cliënten mij vertellen hoe hun verdriet voelt leer ik ook meer  over mijzelf en metname in het serieus nemen van mijzelf. Waar hebben wij het dan over? Onderwerpen als  'Eigenwaarde en zelfrespect ontwikkelen'. Dit gun ik iedereen, hoe ingrijpend en moeilijk een situatie ook is.