Welkom

Op zoek naar iemand die u kan helpen bij het oplossen van klachten of een hulpvraag die u heeft: zoals angst, stress, Burn-out, zelfverzekerdheid of problemen in de relatie, bij mij bent u in goede handen. Het gaat hierbij om situaties waar u in het dagelijks leven tegen aan loopt of belemmeren. Veel mensen maken de drempel om hulp te vragen erg hoog. Ik ben opgeleid om u te helpen, ook als u niet goed weet waar je nu precies mee geholpen wilt worden. Het kan ook zijn dat je jezelf schaamt voor je omgeving. Dat is jammer, want als je er zelf niet uitkomt is het juist moedig als je om hulp vraagt. Door deze website te bezoeken heb je een eerste stap gezet om hulp te zoeken. Misschien voel je dat je er zelf niet uitkomt en dat het zo eigenlijk niet langer kan. Als je het gevoel hebt niet precies te kunnen verwoorden wat je dwars zit is dat helemaal niet erg. Mijn taak als therapeut hierin is om jou hierin bij te staan of helpen. In mijn praktijk, bied ik je een laagdrempelige vorm van psychosociale hulpverlening aan. Een afspraak kan veelal op korte termijn gemaakt worden. U kunt een afspraak maken om alleen te komen of samen met een partner.

Iedereen wil met liefde, aandacht en in goede gezondheid omringd worden. Toch kent het leven ook periodes waarin dit niet zo wordt ervaren en er problemen ontstaan. Juist in die momenten kan het zijn dat u zich terugtrekt, eenzaam, onbegrepen of misschien wel verdrietig voelt'. U krijgt het gevoel vast te zitten in een denkbeeldige moeras van patronen. Soms weet je dan even niet  'hoe  nu verder'.  Dit kan een reden zijn om hulp te zoeken. 

Een afspraak maken kan veelal al op korte termijn, zonder tussenkomst van een huisarts.
In een eerste gesprek probeer ik de spanning wat weg te nemen en u op u gemak te stellen. Daarna vertel ik over mijn werkwijze en begint de intake. Een intake is nodig om meer te weten te komen over uw hulpvraag. Klachten kunnen namelijk allerlei oorzaken hebben. Voor mij is het belangrijk dat u zich hierbij veilig voelt dat kunt zeggen wat u bezighoud. 

Therapie is een bewustwording naar een weg die leidt naar het binnenste van ons Zelf. Gestalt is daarbij een effectieve hulpvorm. Hierbij is aandacht voor het ontwikkelen van het gewaar zijn in het Hier en Nu. Zelfontwikkeling en het nemen van verantwoordelijkheid voor denken, doen en voelen zijn daar onderdeel van.
De begeleiding heeft een helend karakter, waarbij de nadruk ligt op het emotionele aspect!

Klachten kunnen voortkomen uit gebeurtenissen die in uw leven spelen en nog altijd op de achtergrond , als een film, een rol  spelen. Door hier nogmaals en op een respectvolle manier en zonder enige vorm van oordeel naar te kijken kunt u het laten waar het hoort: in het verleden. Hierdoor krijgt u meer ruimte voor uw eigen, vaak nog niet bewuste, wensen en verlangens. Dit laatste kun u alsnog verkennen en uitvoeren?

Een consult wordt in principe in mijn praktijk gehouden. Als u het moeilijk vind om langs te komen, kan ik u thuis of op locatie bezoeken. Hierbij dient u wel rekening te houden met reiskosten! Verder is het mogelijk om via mijn digitale wachtruimte een afspraak te maken, ik kan u dan vanuit huis, werk of vakantieadres inplannen.

Ik hecht veel waarde aan uw privacy, ik verwijs dan ook graag voor meer informatie naar de Algemene Voorwaarden.

Hulpvraag

Hulpvraag:  'wat houd mij bezig'?                                               
                                                                                                                               

 • Vragen die gaan over uw identiteit zoals 'wie ben ik'?,                                                           
 • Alle vormen van pesten, mishandeling, huiselijk geweld of misbruik,
 • Aardbeving(en),
 • Angst,
 • Burn-out,
 • Concentratieproblemen,
 • Coronavirus,
 • Vermindert zelfvertrouwen,
 • Depressieve gedachten,
 • Eenzaamheid,
 • Emotionele en/of psychische mishandeling,
 • Gemis van kinderen,familie, vrienden of relatie,
 • Gevoel om te falen of om beoordeeld te worden,
 • Hoofdpijn, 
 • Huiselijk geweld,
 • identiteitsproblemen,
 • Lichamelijke of geestelijke klachten,
 • Liefdesverdriet,
 • Onzekerheid of minderwaardigheidsgevoelens,
 • Opgevoed door ouder die een dominante 'ik' heeft
 • Moeilijk vinden om grenzen aan te geven,
 • Niet tegen kritiek kunnen,
 • Slaapproblemen,
 • Spanning-, stress of onrust,
 • Veel piekeren,
 • Scheiding,
 • Problematiek binnen een nieuw te vormen gezin,
 • Overlijden dierbare,
 • Overspannenheid
 • Onzeker(heid),
 • Straat of pleinvrees,
 • Traumaverwerking,
 • Onbewust kinderloos zijn,
 • Omgaan met het ouder worden,
 • Seksualiteit,
 • Post traumatisch stress stoornis (PTSS),
 • Klachten na de aardbevingen, beschaamd vertrouwen, niet nakomen van beloftes, gevoel van onveiligheid,- zekerheid,
 • Relatieproblemen   (partner, binnen het gezin, familie, werk of collega's)
 • Huidige wereldvrede,bang zijn dat er oorlog komt,
 • Dwangmatig gedrag afleren zoals schoonmaken of het doen van aankopen,
 • Omgaan met hooggevoeligheid,
 • Relatieproblemen,
 • Rouw,- en verliesverwerking,
 • Werk gerelateerde problemen, Burn-out, bij faillissement, inkomen,
 • Zelfdoding,
 • Zingevingsproblematiek.


Voor meer informatie over een van de onderwerpen kunt u altijd contact opnemen via
telefoonnummer: 06 20851782

Wie ben ik?

 191113.hns.2903    Betsie Huberts, 
geboren en opgegroeid op het Groninger land, met haar wijdsheid en prachtige wolken. Daar kom ik thuis en kan ik mij verbinden met al het moois wat de natuur mij hier heeft te bieden. Mijn praktijk is gevestigd in Wagenborgen. Dit ligt in de Gouden driehoek van Groningen-Delfzijl- Zuidbroek- Winschoten en Duitsland.

Opleidingen:
HBO opleiding ervaringsgericht psychosociaal therapeut gevolgd bij Academie Recresco, in Tynaarlo. Daar kreeg ik ook de aantekening relatietherapie,
Partnerkeuze en Relatietherapie, Mens & Werking,
Relatietherapie, Wielwerk opleidingen, 
EFT Master, Emotional Freedom Thechqniues,
NLP Master, NTI - Limmen,
EFT  Relatietherapie, Houd me vast (Emotional Focusud Therapie) - Petra Deij,
Systemische werk, familieopstelling, instituut Bert Hellinger,
Tafelopstelling in echtscheidingsbegeleiding - Bijscholing instituut voor Therapeuten,
Contextuele therapie, Opleiding De Kontekst, werken met poppetjes,
Emotionele manipulatie, Balans training door psycholoog E. de Nie
Psycho Sociale Basis Kennis, Bijscholing instituut voor Therapeuten,

Beroepsvereniging:     Landelijke vereniging psychosociaal werkers (L.V.P.W.)
Doorverwijsbestand:   Landelijke vereniging Verlies (LSR)

*Verder diverse bijscholingen gericht op de DSM5 en de psychosociale basiskennis

Ik werk lichaamsgericht, dat wil zeggen dat de mens centraal staat en niet de symptomen of klachten. Dit sluit aan bij ervaringsgericht werken. Hiermee bedoel ik dat ik kijk of u een nieuwe (emotionele) ervaring kunt  opdoen, waardoor het mogelijk wordt oude en vastgeroeste patronen te doorbreken. Als Gestalt-therapeut let ik zowel op verbale alsmede als non-verbale communicatie. Wat 'zegt' het lichaam? 

Het laat u direct ervaren wie u bent en helpt u realiseren wat u nodig hebt. Wat mij hierin aanspreekt is dat we hierin leren zelf verantwoordelijk te nemen en zijn voor wat wij denken, ervaren  en voelen.
Om op deze manier in contact te zijn met mijzelf en mijn omgeving ontstaat de basis voor bevrijding, groei en ontwikkeling. Dit heeft mij bevrijding, groei en ontwikkeling gegeven. Een methode om te ervaren in het Hier en Nu.

Als symbool maak ik gebruik van een klavertje 4.   
In eerste instantie staat het klavertje voor geluk. Daarnaast staan de 4 blaadjes in relatie tot mijn werk voor: liefde, hoop, geluk en vertrouwen.

In de jaren dat ik mijn praktijk heb ervaar ik steeds meer, door een holistische visie, dat alles met elkaar verbonden is en onderdeel van een groter geheel. Situaties die vanzelfsprekend lijken kunnen veranderen en ons onzeker maken. Bij iemand die zich kwetsbaar op durft te stellen kan altijd een nieuwe verbinding ontstaan tussen denken en voelen, tenminste als wij er over durft te praten!

Persoonlijke ervaring:
Ik groeide op in een gezin waar een klein kind op tragische wijze overleed. Deze gebeurtenis heeft een grote stempel op het jonge gezin gedrukt. Een dergelijke situatie zouden wij heden ten dage bestempelen met pathologische rouw, gecompliceerde rouw of acute stress-stoornis. Destijds was er onvoldoende aandacht voor en moesten de betrokkenen doorgaan met het leven waar zij tot op dat moment mee bezig waren. Een gebeurtenis met een door de Ziel snijdend leed, een immens groot verdriet en ook nog een immense schuldgevoel. Misschien is er wel oog voor geweest maar zeker niet of onvoldoende besproken. Het leven ging immers gewoon door!

Over dergelijke situaties weten we Anno Nu meer en een dergelijke situatie bestempelen wij dan ook met pathologische rouw, gecompliceerde of acute stress-stoornis. 

De woorden  "jij begrijpt mij niet", direct,- of indirect gekoppeld heeft op mij veel impact gehad. Een uitspraak wat ik in mijn werk, heden ter dage ook tegenkom. Mensen: partners, kinderen, ouders, zussen en broers die elkaar niet (meer) kunnen of willen begrijpen waarbij elke betrokkenen een eigen emotie of verhaal heeft. 

In plaats daarvan wordt er slechts geluisterd naar een innerlijk weten van 'zo is het, ik weet het want en ik weet het toch'...in plaats van het luisteren naar elkaar. Juist dan, bij het zien van elkaars emotie kun je elkaar misschien ook nog eens zien of ontmoeten, in plaats van wegkijken!

Systemisch werk
Ik zie in mijn praktijk vergelijkbare situaties voorbij komen, waarin mensen wegkijken, onzeker zijn, partners elkaar niet meer begrijpen en uit elkaar groeien. Dat 'kinderen' van ouders bij een verlies in welke vorm dan ook systemische gezien een andere plaats of rol innemen in hun systeem van herkomst, waarbij grootouders hun kinderen niet of niet te veel zien.
Velen binnen een systeem proberen, veelal onbewust iets in te vullen of goed te maken. Verder is er bij communicatie altijd sprake van interactie, een uitwisseling van informatie tussen een Zender en een Ontvanger. Hier kan het begin liggen dat mensen de boodschap die zij uitzenden in verbale dan wel non-verbale communicatie onbewust onjuist voor zichzelf vertalen. Iets wat ooit is ontstaan en nog nooit is gecorrigeerd en nog wel mogelijk is.

Misschien maakt mijn 'levens' ervaring wel juist het verschil in het contact met mijn cliënten: als zij het hebben over hun situatie of onderwerpen als onzekerheid, uit elkaar groeien en elkaar niet meer begrijpen.

Naast dat cliënten mij vertellen over hoe hun verdriet voelt leer ik ook steeds meer over mijzelf, dat iedereen verschillend is.
Waar hebben wij het dan over: geduld, zelfrespect, pijn, verdriet, groei en ontwikkelen'. Dit gun ik iedereen, hoe ingrijpend en moeilijk een (verlies) situatie ook is.

Erkenning:
Een belangrijk aspect van therapie is erkenning geven aan geleden leed. Erkenning krijgt een verdiepende laag die verder gaat dan empathie en inleving doordat we vragen wie het leed heeft gezien of wie de inspanning van de cliënt heeft gezien in alles wat hem is overkomen. 
In mijn praktijk werk ik ook met het systemisch veld, door poppetjes op tafel te zetten. Hierbij kan ik samen met de cliënt kijken naar waar deze tegen aanloopt en hoe we er mee omgaan! Het klinkt misschien wel vreemd en biedt op korte termijn zeker helder en duidelijkheid. 

Wat kan ik u meer vertellen over gezondheid


Gezondheid en geluk een kwestie van energie?

Gezondheid, energie, vitaliteit en kracht zijn nauw met elkaar verbonden. Geluk en welzijn sluiten zich daar graag bij aan. Om de energiebalans van jouw lichaam te verbeteren kan ik op velerlei manieren helpen.

Een gezonde levensstijl hoe bereik je dit?
Je krijgt het niet cadeau, door er volledig voor te gaan bereik je gezonde levensstijl. Er bestaat geen wonderpil, om moeiteloos geestelijk en lichamelijk gezond te worden.   
     

Wat kun je zelf doen om de 7 zuilen van jouw gezondheid te bereiken?
Juiste of goede ademhaling,
Positief levensinstelling,
Voldoende rust,
Goede voeding,
Magnetisme,
Beweging,
Drinken van voldoende water.

Ik help jou daar graag bij.          

 

achtergrond foto eigen beheer: bloessem van een aardbeiplant

 

 

 

Fair's, markten en braderiƫn


Als zelfstandig distributeur van Energetix laat ik u graag de positieve werking van de magneetsieraden zien.

Energetix sieraden verkoop ik vanuit huis, op markten, braderieën of bij u thuis op een gezellige avond met familie, vrienden of collega's.
Hier kunt u gewenst een magneetsieraad uitproberen of aanschaffen.


Op dit moment zijn alle (geplande) markten afgelast i.v.m het coronavirus tot 1 september, meer hierover leest u tzt op deze pagina

Wilt u eerder meer weten over de magneetsieraden en/of wellnesprodukten, neem dan gerust contact op of bezoek mijn webwinkel: www.betsiehuberts.energetix.tv.

Iemand die via mijn email:info@betsiehuberts.nl besteld ontvangt 10% korting

Coronavirus

De praktijk is open en wie niet hoest of koorts heeft is van harte welkom.
Om Covid-19 niet te verspreiden,houden we ons allemaal aan de regels: 1,5 meter afstand houden en handen wassen. Bij binnenkomst en bij vertrek kunt u handgel gebruiken. 

Het serieus nemen of verantwoordelijk nemen is hierin  belangrijk!  
Heeft u een afspraak voor een consult voor een face-too-face gesprek en u wilt liever beeldbellen of een gesprek via de telefoon neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. U voorkomt zo dan u de nota krijgt.


In deze voor velen moeilijke en verwarrende Coronatijd houd kunt u terecht voor vragen, in de hoop dat ik mensen die angstig of depressief zijn een hart onder de riem kan steken en gerust kan stellen. Dit kan dagelijks van 9.00 - 10.00 uur.
Hier kunt u terecht voor alles wat u wilt bespreken met een professional over wat u bezighoud in deze verwarrende of moeilijke tijd.